Echipa

Mihai Dinu Gheorghiu

Mihai Dinu Gheorghiu este profesor de sociologie la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, unde a început sa predea din 1999. Activitatea de cercetare a început-o în 1980, la Centrul de Stiinte Sociale al universitatii iesene, a continuat-o la Maison des Sciences de l’Homme si la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales din Paris (unde a sustinut un doctorat su conducerea lui Pierre Bourdieu în 1997), la Centre Marc-Bloch si la Institut für Bildungswissenschaften din Berlin (1994-1995, 1996), la Conseil Général du département de Seine-Saint-Denis (Direction de l’Enfance et de la Famille, 1997-2004) si la Centre d’Etudes de l’Emploi (CEE, Noisy le Grand, din 1999). Este membru (asociat) al cîtorva centre, asociatii si retele de cercetare: Association Française de Sociologie (din 2002), Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF, din 2002), Centre Européen de Sociologie et Science Politique (ex-CSE, din 1990), Centre d’Etudes de l’Emploi (CEE). Profesor în cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, este de asemenea conducator de doctorat (din 2007) în cadrul Scolii doctorale a Facultatii de filosofie si stiinte social-politice a UAIC.

Unele dintre publicatiile sale sunt prezentate pe acest site.

Daniela Gîfu

Daniela Gîfu este cercetător științific (CS III) la Facultatea de Informatică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. În cadrul aceleaiași facultăți este coordonatorul cursului Semantica și pragmatica limbajului natural, la Masteratul de Lingvistică computațională. De asemenea, este cadru didactic la Facultatea de Litere, Departamentul de Românistică, Jurnalism, Ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată şi la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Departamentul de Științe ale Comunicării și Relații Publice din 2011.  Activitatea de cercetare în comunicare a început-o din 2004, o dată cu finalizarea studiilor de masterat la SNSPA, Facultatea de Comunicare și Relații Publice „David Ogilvy” din București. După susținerea tezei de doctorat în Filosofie (2010) la aceeași universitate, își continuă studiile postdoctorale (2010-2013), o cotutelă între Facultatea de Informatică, şi Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Cercetările ei includ aspecte diferite ale procesării limbajului natural cu referire la analiza de discurs public. Este (co)autoare la 8 cărţi şi zeci de articole, a participat la mai mult de 30 de conferinţe (inter)naţionale și este membru în comitete de organizare și în comitete științifice la diverse manifestări (inter)naționale în domeniul Procesării Limbajului Natural. Se bucură şi de o fructuoasă activitate literară: membră a Asociaţiei Scriitorilor Români din Canada, apariţii în dicţionare şi enciclopedii, editor la reviste din ţară şi din Canada, publicist activ.
Mai multe pe site-ul: http://webmail-profs.info.uaic.ro/~daniela.gifu/

Mihaela Grasu

Mihaela Grasu este din 2012 doctor în sociologie la Universitatea Al. I. Cuza Iaşi cu o teză intitulată Incluziunea copiilor cu cerinţe educative speciale în învăţământul de masă, coordonată de dl. prof. Mihai Dinu Gheorghiu. A absolvit Facultatea de Filosofie – secția Psihopedagogie Specială si studiile aprofundate Analiză şi intervenţie în câmp psihosocial din cadrul Facultăţii de Psihologie și Științe ale Educației. A lucrat peste 10 ani în domeniul asistenței sociale (serviciu public și ONG) iar în prezent lucrează ca profesor psihopedagog în învățământul special. A participat la conferințe naționale și internaționale și a publicat mai multe articole în reviste de specialitate pe tema incluziunii copiilor cu CES în învățământul de masă.

Elena-Irina Macovei

Elena-Irina Macovei este doctor în sociologie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi şi a lucrat la o cercetare privind stigmatizarea şi frontierele sociale în mediul online, incluzând aspecte legate de sociologia intelectualilor şi a mass-mediei. A absolvit Psihologia la Iaşi cu o lucrare despre efectele nedreptăţii distributive în mediul şcolar şi şi-a continuat studiile cu un master în psihologie organizaţională, finalizându-le cu o disetaţie despre persistenţa motivaţională ca factor de personalitate al implicării în activităţi de voluntariat. Având un interes deosebit pentru aplicarea metodelor calitative şi cantitative de cercetare, a participat la desfăşurarea unor proiecte în cadrul Asociaţiei studenţeşti E-Team Psychology, fiind unul dintre membrii fondatori. Până în anul 2012, a fost şi membru al echipei de cercetare, Next Level. Experienţa sa se completează cu un stagiu de cercetare de cinci luni la Freie Universität din Berlin. De asemenea, a publicat mai multe lucrări în reviste ştiinţifice între care Halbjahresschrift für südosteuropäische Geschichte, Literatur und Politik şi Noua Revistă a Drepturilor Omului şi a participat la mai multe conferinţe naţionale şi internaţionale atât în România, cât şi în străinătate.

Ovidiu Mihăiuc

Ovidiu Mihăiuc este doctorand în sociologie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi şi lucrează la o cercetare privind mobilitatea și reconversia intelectualilor publici români de după 1989. Interesat de sociologia intelectualilor și sociologia mass-media. A absolvit Științe Politice la Iaşi cu o lucrare despre politicile de dezvoltare regională în România, după care a activat în mass media din Iași. A continuat studiile cu un master în Istoria Comunismului Românesc, finalizându-le cu o disetaţie despre Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România. În același timp, a continuat practicarea jurnalismului. A participat la mai multe conferinţe naţionale şi internaţionale atât în România, cât şi în străinătate.

Silvia Popovici

Silvia Popovici este sociolog şi doctor în sociologie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi. Domeniul de cercetare al tezei de doctorat este sociologia profesiilor, cu aplicaţie pe asistenţii medicali români. Alte domenii de interes sunt sociologia sănătăţii, sociologia organizaţiilor şi sociologia educaţiei. A absolvit Facultatea de Litere, secţia Limba Franceză – Limbă Engleză şi Facultatea de Filosofie, specializarea Sociologie – Politologie. A continuat studiile cu masterul de asistenţă socială ,,Supervizare şi planificare socială“ , finalizat cu o disertaţie despre oportunitatea supervizării în asistenţa medicală. A participat la conferinţe naţionale şi internaţionale şi a publicat articole în reviste cotate în baze de date internaţionale pe subiectul tezei de doctorat.

Simona Sînzianu

Simona-Gabriela Sînzianu este licenţiată în psihologie generală şi aplicată în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza“ Iaşi, având masterate în ”Analiză şi intervenţie în grupuri şi organizaţii” şi „Strategii persuasive în relaţii publice, mass-media, publicitate”, finalizate cu disertaţii despre reprezentarea socială a violenţei asupra copilului şi, respectiv, mecanismul votului şi comportamentul electoral în România. A participat la conferinţe naţionale şi internaţionale şi a publicat articole în reviste ştiinţifice între care Analele de Psihologie ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Biblos, Holocaust. Studii şi cercetări. În 2006 a publicat volumele de autor: Fuga de acasă a adolescenţilor şi Violenţa în familie prezentată în presa din România.

Andreea Negruti (Ţuţu)

Andreea Negruti (Ţuţu) este doctor în psihologie, specializată în managementul resurselor umane şi psihologie organizaţională, având peste 6 ani experienţă în context multinaţional. Este interesată de influenţa valorilor personale în mediul profesional, de psihologia pozitivă organizaţională, aspectele eticii profesionale în domeniul resurselor umane, precum şi de intervenţiile narative în context organizaţional. Din 2008 este asistent universitar asociat în cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza, cu activităţi didactice în cadrul masteratelor de resurse umane de la Facultatea de Psihologie, respectiv FEAA.

Mihăiță Lupu

Mihăiță Lupu este specializat pe dezvoltare organizațională, comunitară și economică având experiență de peste 10 ani în companii multinaționale, sectorul public sau non-profit. În ultimii ani a fost în echipa Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD Romania) și echipa Ministerului Sănătății, coordonând proiecte naționale de regenerare urbană,  dezvoltare durabilă, dezvoltare institutionala, campanii de schimbare de comportament în domeniul sănătății și proiecte privind economia și managementul patrimoniului cultural. Mihăiță este licențiat în psihologie organizațională în cadrul Facultății de Psihologie din cadrul Universității București, având și un master în istorie socială din partea Universității Centrale Europene din Budapesta (CEU), având publicate lucrări în domeniul mobilității elitelor, învățământului de partid și dinamica resurselor umane / dezvoltării instituționale în cadrul partidelor politice în Europa de sud-est. Actualmente Mihăiță este consilier al Ministrului Sănătății pe probleme de analiză și dezvoltare organizațională, precum și Consultant Senior de Resurse Umane și Dezvoltare Organizațională în cadrul Ipsos Interactive Services, o companie multinațională din domeniul cercetărilor de marketing on-line.

Andrei Firoiu este co-fondator al companiei Net Interaction, având experiență de peste zece ani în aplicații de business customizate, magazine virtuale, precum și realizarea de site-uri web cu nivele diferite de complexitate pentru clienții din interni sau externi. În 2012 Andrei s-a alăturat inițiativei OISS, iar împreună cu echipa sa a coordonat procesul de construire a platformei OISS.ro.