Parteneri și corespondenți

Membrilor echipei permanente de întreținere a OISS (membri fondatori și membri cooptați pe parcurs) li se alătură în timp parteneri instituționali, care susțin acest proiect și cu care pot avea loc schimburi de informații. Parteneri „naturali” sunt instituțiile de învățământ și de cercetare, colegi și prieteni cu care am colaborat în decursul timpului, posibili colaboratori la proiecte de cercetare comune. Acorduri de colaborare, formală și informală, se vor stabili în timp. Vor fi solicitați observatori externi pentru a obține schimburi de priviri privind fenomene interne, pentru diversificarea punctelor de vedere, pentru a stimula obiectivarea observațiilor.

Corespondenți sunt acei colaboratori ocazionali ai OISS, ale căror observații vor fi considerate semnificative pentru obiectivele acestui proiect. Corespondenții pot deveni, în urma unei practici sistematice și continui, observatori calificați și permanenți.

Certificate de observator

Observația se învață, calitatea de observator poate fi dobândită și o identitate specifică se poate construi. Fiind un exercitiu de durată, calificarea pentru o asemenea postură presupune observații sistematice și periodice vreme de cel puțin doi ani, pentru a integra apoi OISS în calitate de observator certificat. O ceremonie cu participarea celorlalți observatori va marca atribuirea certificatelor de observatori. Observatori anonimi își pot dobândi astfel un nume și un renume, certificatele lor fiind omologate și de către observatoare și observatori de pe alte meleaguri.