Colecția Observatorul Social

În cadrul acestei secțiuni sunt prezentate pe scurt aparițiile din cadrul colecției Observatorul Social, coordonată de prof. univ. dr. Mihai Dinu Gheorghiu.
Publicațiile pot fi comandate, în limita stocului disponibil, de pe site-ul editurii Alexandru-Ioan Cuza, accesând titlurile de mai jos.

Meglenoromânii din Cerna. Repertoriul muzical şi de dans comunitar între practică socială şi politici identitare

Autor: Corina Iosif
Anul apariției: 2014

Descriere. Interesul pentru grupul dialectal al meglenoromânilor, vorbitori ai unui idiom considerat pe cale de dispariţie şi grup etnic purtător al unei culturi ce a pierdut din vigurozitate, a fost încurajat în cadrul unui program numit „al etnologiei de urgenţă”, program iniţiat şi desfăşurat de Muzeul Ţăranului Român la începutul anilor ’90. Studiul integrează dimensiunea etnică a construcţiei comunitare şi istoria comunităţii megleno-române din România, prin intermediul analizei repertoriului de cîntece şi dansuri tradiţionale. Cercetările de teren care au stat la baza prezentului studiu au avut loc în cadrul acestui program.

Din cuprins: Memorie şi comunitate: cîteva repere teoretice; Originea megleno-românilor; Originea repertoriului; Ucenicia: învăţarea repertoriului de cîntece; Repertoriul de jocuri meglenoromâne şi originea lui; Harta Meglen; Bibliografie.

Despre autori. Corina Iosif. Absolventă a Conservatorului „G. Enescu” din Iaşi. Între 1990 şi 2001, cercetătoare la Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti, apoi, din 2001, Cercetătoare la Institutul „Archiva de Folclor a Academiei”, Cluj. Doctorat în Anthropologie/Ethnologie la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris. Cercetătoare asociată a Centrului de Istorie a imaginarului, Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti. A iniţiat şi finalizat proiecte de cercetare individuală ca : Producerea şi consumul Producerea „folclorului” şi consumul lui. Un studiu al originilor şi uzajelor folclorului ca domeniu al culturii media în România postcomunistă.
Cărţi de autor : Hora satului din Certeze. O descriere etnografică, EFES, Cluj, 154 p. (Premiul pentru cercetători seniori al Fundatiei Georg Martin, 2010); 2. L’entreprise de la parenté. Réseaux d’échanges entre les Aroumains de Constanţa, EFES, Cluj-Napoca, 2009, 252 p.

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale | Sociologie
ISBN: 978-606-714-008-8
Nr. pagini: 260
Format: 14,7 x 20,5 cm.

Guvernanţa electronică. De la promisiuni teoretice la realităţi empirice

Autori (coord.): Virgil Stoica și Ovidiu Gherasim-Proca
Anul apariției: 2014

Descriere. Lucrarea este o sursă convenabilă de informaţii cu privire la evoluţiile importante în ceea ce priveşte utilizarea mijloacelor de comunicare digitale în context politic şi administrativ, plecând de la elementele de ordin teoretic şi ajungând la efectele utilizării intensive a noilor tehnologii asupra politicii, democraţiei, guvernării şi asupra societăţii în general. Ea urmăreşte să contribuie la îmbogăţirea literaturii de specialitate româneşti prin iniţierea unui demers ce poate acoperi deficitului existent în acest domeniu. Cartea se adresează mai ales specialiştilor în politologie, administraţie publică şi comunicare. Lucrarea va oferi informaţii şi interpretări utile nu numai specialiştilor, ci şi studenţilor, decidenţilor politici, funcţionarilor publici şi altor categorii de public interesate de implicaţiile politice ale utilizării noilor tehnologii.

Din cuprins: Guvernarea electronică, tehnologiile societăţii informaţionale şi instituţiile politice; Reducerea decalajului digital în Uniunea Europeană: o soluţie unică pentru toate nivelurile guvernării?; Votul electronic şi votul electronic la distanţă. Poate îmbunătăţi tehnologia digitală procesul de exprimare a preferinţelor electorale?; Evaluarea pregătirii României pentru o politică pe scară largă în privinţa guvernării electronice

Despre autori. Virgil Stoica (n. 1965, Iaşi) este conferenţiar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, director al Departamentului de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene. Este doctor în Ştiinţe Politice, cu studii postdoctorale în Statele Unite (University of Kentucky) şi Marea Britanie (University of Derby). Printre principalele interese de cercetare se numără guvernarea electronică, elitele politice şi politicile publice. A publicat trei cărţi referitoare la metode de cercetare în ştiinţele politice, procesul politicilor publice şi elite politice locale. A fost directorul proiectului CNCSIS „Guvernarea electronică în oraşele României. Evaluare şi dinamică”.
Ovidiu Gherasim-Proca (n. 1977) este lector la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Absolvent al Facultăţii de Filosofie în anul 2001, numără printre domeniile de interes în cercetare studiul ideologiilor politice, tranziţiile politice şi procesele de democratizare, instituţiile politice şi sistemele electorale, antropologia politică şi studiile culturale. Este coautor al unui volum de sociologie electorală şi managing editor al Analelor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, secţiunea Ştiinţe Politice.

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale | Politologie
ISBN: 978-606-714-001-9
Nr. pagini: 256
Format: 14,7 x 20,5 cm.

Învăţământul de partid şi şcolile de cadre în România comunistă. Context naţional şi regional

Coordonator: Sorin Radu
Anul apariției: 2014

Descriere. Postfaţă de Mihai Dinu Gheorghiu.
Propunându-şi ca obiect al cercetării învăţământul politico-ideologic şi şcolile de cadre din ţările fostului lagăr sovietic şi îndeosebi din România perioadei 1945-1989, lucrările reunite în volumul de faţă, în unul din primele demersuri de acest gen în istoriografia română, reprezintă o contribuţie remarcabilă la înţelegerea modului în care a funcţionat aici regimul comunist, a raporturilor dinamice dintre stat şi societate, precum şi a specificităţii comunismului din România faţă de restul blocului sovietic.

Din cuprins: Florin ABRAHAM, Învăţământul de partid şi elitele regimului comunist din România. Pentru o agendă a cercetării; Daniela ŞIŞCANU, Învăţământul de partid în URSS de la „ABC-ul comunismului” la „Istoria PC(b)US. Cursul scurt”; Gabriel ASANDULUI, Şcolile de cadre ale PCR din teritoriu în primii ani postbelici (1945-1948); Mioara ANTON, Ideologie şi mobilizare. Exigenţele aparatului de cadre (1948-1953); Bogdan IVAŞCU, Tipuri de şcoli de cadre în învăţământul de partid din anii ’50 la nivel local în Transilvania; Sorin RADU, Structuri ale propagandei procomuniste din România în anii 1945-1953: Şcolile de cadre ale Frontului Plugarilor; Marius TĂRÎŢĂ, Sistemul învăţământului de partid în RSS Moldovenească în anii 1944-1951; Corneliu PINTILESCU, Construind noua „justiţie populară”: modificări în structura şi pregătirea corpului de magistraţi din România (1944-1952); Liviu ŢĂRANU, „Naţionalizarea” politicii de cadre şi schimbările de personal din M.A.I. la începutul anilor ‘60; Gheorghe COJOCARU, Învăţământul de partid şi propaganda marxism-leninismului în RSSM după congresul al XX-lea al PCUS în contextul raporturilor sovieto-române; Florian BANU, Impactul învăţământului politico-ideologic asupra activităţii Securităţii; Mihaela GRANCEA, Revista „Film” între promovarea ideologiei comuniste şi nevoia de liberalizare a discursului artistic. Anul 1956; Krista ZACH, ‘Top Six’ – Mission Top Secret. Creating World best Performance with GDR Athletes Mihai Dinu GHEORGHIU – Pe cine mai interesează azi şcolile de partid?

Despre autori. Sorin Radu (n. 1971, Sălişte, jud. Sibiu) este profesor la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Departamentul de Istorie şi Patrimoniu, şi director al Centrului de cercetare a patrimoniului şi istoriei socio-culturale. Este editor-şef al revistei „Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica”. Între ultimele lui publicaţii se numără: “Ion Flueraş (1882-1953). Social-democraţie şi sindicalism”, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2012; “Parliamentarism and political structures in Eastcentral and Southeastern Europe in the Inter-war Period” (în colaborare cu Hans-Christian Maner).

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale | Sociologie
ISBN: 978-606-714-038-5
Nr. pagini: 314

Format: 17 x 24 cm.


Sociologia câmpului de intervenţie profesională. Incluziunea copiilor cu cerinţe educative speciale în învăţământul de masă

Autor: Mihaela Grasu
Anul apariției: 2014

Descriere. Lucrarea porneşte de la observaţiile actorilor de teren, pedagogi şi psihopedagogi speciali, pentru a analiza apoi structurile instituţionale care se ocupă cu această categorie – familia, școala, instituţiile de asistenţă socială, examinând totodată şi atitudinea cadrelor didactice faţă de incluziunea elevilor cu cerinţe educative speciale, identificând şi factorii de stres din activitatea lor profesională, mecanismele de coping etc.

Din cuprins: Egalitatea şanselor la educaţie, De la excluziune la incluziunea socială, Metodologia cercetării, Câmpul de intervenţie în cazul CES, Provocări generate de incluziunea copiilor cu CES, Strategii de adaptare la incluziunea copiilor cu CES

Despre autori. Mihaela Grasu este doctor în sociologie, cu o teză intitulată Incluziunea copiilor cu cerinţe educative speciale în învăţământul de masă. Are o experienţă de peste 10 ani în domeniul protecţiei copilului. În prezent este profesor psihopedagog în cadrul Şcolii Gimnaziale Speciale „C. Păunescu” din Iaşi.

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale | Sociologie
ISBN: 978-973-703-970-5
Nr. pagini: 254
Format: 14,7 x 20,5 cm.


Dezvoltarea regională şi resursele umane

Autor: Camelia Medeleanu
Anul apariției: 2013

Descriere. Cercetarea dezvoltării regionale de „jos în sus”, plecând de la implicarea resurselor umane în rezolvarea problemelor comunitare, în care comunitatea locală este implicată nemijlocit, ca furnizoare şi beneficiară de resurse şi rezultate, presupune şi obligă la adoptarea unei viziuni metodologice adecvate. Cartea îşi propune să prezinte aspecte legate de dezvoltarea regională la nivel european şi naţional, disparităţi sociale şi economice, valorificarea resurselor umane comunitare la nivel local. Cele trei aspecte sunt intim legate: nu putem vorbi de dezvoltare, fără a face referiri la implicarea resurselor umane în procesul dezvoltării regiunilor, la finanţare şi instituţii. Cele două mari perspective de abordare a temei sunt cea sociologică şi cea economică.
Din cuprins: I. Perspective teoretice asupra resurselor umane şi dezvoltării regionale, II. Politica de dezvoltare regională în Uniunea Europeană, III. Disparităţi sociale şi economice în Uniunea Europeană – expresia unei dezvoltări regionale insuficiente, IV. Resursele umane şi dezvoltarea regională în România sub impactul exigenţelor actuale, V. Cercetare sociologică privind valorificarea resurselor umane la nivel teritorial – comuna Fundu Moldovei
Despre autori. Camelia Medeleanu este doctor în sociologie şi asistent universitar în cadrul Departamentului de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, unde susţine cursurile: Munca Copiilor, Management, Macroeconomie, Microeconomie. Principalele sale domenii de interes vizează sociologia dezvoltării regionale, dezvoltarea comunitară şi managementul resurselor umane. Este autoare şi coautoare a mai multor rapoarte de cercetare, capitole de cărţi şi studii publicate în reviste de specialitate. Este membră în mai multe proiecte cu finanţare europeană.

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale | Sociologie
ISBN: 978-973-703-931-6
Nr. pagini: 376
Format: 14,7 x 20,5 cm.


Dincolo de gratii: impactul executării pedepsei asupra foştilor condamnaţi

Autor: Diana Năstasă
Anul apariției: 2013

Descriere. Cartea are la bază teza de doctorat în sociologie, susţinută în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”din Iaşi*, înscriindu-se în aria sociologiei criminalităţii. Ea îşi propune o abordare fenomenologică nouă a infracţionalităţii, cu accent pe relevarea impactului pe care îl are pedeapsa executată asupra reintegrării sociale a foştilor condamnaţi.

Din cuprins: Control social şi criminalitate, Foştii condamnaţi, între discriminare şi reintegrare socială, Viaţa în închisoare şi reguli din cartier, Penitenciarul şi serviciul de probaţiune ca teren de cercetare

Despre autori. Diana Nastasă este profesor colaborator la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi consilier de probaţiune în cadrul Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi. Licenţiată în asistenţă socială (2005) şi absolventă a masteratului „Analiză şi intervenţie în grupuri şi organizaţii” (2007) din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, şi-a susţinut doctoratul în 2011 cu o temă aflată la graniţa dintre psihologia socială şi sociologie, vizând Impactul executării pedepsei asupra reintegrării sociale a foştilor condamnaţi.Apublicat până în prezent o serie de studii şi articole în domeniul sociologiei crimei şi psihologiei judiciare.

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale | Asistenţă socială
ISBN: 978-973-703-916-3
Nr. pagini: 390

Format: 14,7 x 20,5 cm.


Sociologie electorală. Alegeri, alegători şi comportamente de vot

Autor: Romeo Asiminei
Anul apariției: 2013

Descriere. Votul este un veritabil „fapt social total” şi implică alegerea unei soluţii cu impact asupra tuturor sistemelor şi subsistemelor sociale. Prin urmare, volumul analizează mai multe modele care să expliciteze mecanismele electorale, precum şi o serie de elemente constitutive ale procesului electoral: resorturile participării politice, sistemele electorale şi influenţa acestora asupra situaţiei electorale precum şi legătura între contextul socio-economic şi comportamentul electoral prin raportare la ciclurile electorale din România post-comunistă.

Din cuprins: Partea I. Participarea politică Partea a II-a. Modele ale votului şi predicţia comportamentului de vot Partea a III-a. Sisteme electorale Partea a IV-a. Alegeri şi comportament electoral în România post-comunistă

Despre autori. Romeo Asiminei este doctor în sociologie şi asistent universitar în cadrul Departamentului de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi unde predă cursuri de sociologie politică, sociologia opiniei publice, calitatea vieţii, analiza reclamei comerciale şi sociologie urbana si rurala. Principalele sale domenii de interes vizează sociologie electorală, comunicarea politică şi metodologia sociologică. Este autor şi coautor a mai multor rapoarte de cercetare, capitole de cărţi şi studii publicate în reviste de specialitate. Este membru în mai multe proiecte cu finanţare europeană şi naţională.

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale | Sociologie
ISBN: 978-973-703-915-6
Nr. pagini: 249

Format: 14,7 x 20,5 cm.


Parentalitatea pe înţelesul tuturor. Pertinenţa şi derivele unui concept

Autor: Catherine Sellenet
Anul apariției: 2013

Descriere. Traducere de Elena Cojocariu.
Cartea sintetizează discuţiile stârnite pe tema parentalităţii în ultimele decenii. Abordând conceptul de parentalitate de la geneza sa, din perspectivă sociologică, juridică, psihologică, “Parentalitatea pe înţelesul tuturor” oferă o lectură, pe cât de plăcută, pe atât de interesantă. O analiză echilibrată a parentalităţii, cu axele ei, cu stadiile ei, dar şi o abordare critică a normelor juridice şi sociale impuse unui proces – parentalitatea.

Din cuprins: Constituirea unei paradigme, Parentalitatea şi mizele sale teoretice, Studiul clinic al parentalităţii, Parentalitatea ca suport al acţiunii publice, Sprijinirea parentalităţii, noul credo al specialiştilor, Parentalitatea şi protecţia copilului, Şi cu copilul cum rămâne?

Despre autori. Catherine Sellenet este profesor universitar de ştiinţele educaţiei la Universitatea din Nantes – Franţa şi cercetător în cadrul CREN (Centre de Recherche en Education de Nantes). Specialist în psihologie clinică, sociolog şi jurist, Catherine Sellenet face apel la o abordare transdisciplinară pentru a înfăţişa transformările survenite în cadrul familiei şi în sistemul de intervenţii asupra acesteia, în special în domeniul protecţiei copilului. Autoare a circa douăzeci de lucrări, dintre care una apărută în limba italiană, având ca temă paternitatea. Volumele sale cele mai recente abordează păstrarea legăturilor între membrii familiilor destrămate şi preferinţa arătată unuia dintre copii.

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale | Asistenţă socială
ISBN: 978-973-703-905-7
Nr. pagini: 208

Format: 14,7 x 20,5 cm.


Ideologia operetei şi modernitatea vieneză. Un eseu de istoria culturii

Autor: Moritz Csáky
Anul apariției: 2013

Descriere. Traducere şi postfaţă de Cristina Spinei. Această lucrare de mare rafinament şi profunzime analitică dedicată operetei vieneze de la turnanta secolului al XIX-lea a antrenat o reeditare în decurs de numai doi ani, fapt ce demonstrează vitalitatea interesului pentru eseul de istorie culturală semnat de istoricul vienez Moritz Csáky, care se încadrează în spectrul larg al scrierilor despre modernitatea vieneză atestând încă o dată, dacă mai era nevoie, competenţa multiplă a autorului pentru teoriile sale devenite „clasice” asupra raportului dintre pluralitate, modernitatea vieneză şi Europa Centrală. Moritz Csáky demonstrează cu mare subtilitate că opereta vieneză, una dintre cele mai populare forme de divertisment pentru largi pături sociale, reflectă nu doar diversitatea socială şi culturală a regiunii central-europene, ci este în acelaşi timp un reflex al conştiinţei sociale, politice şi culturale din perioada modernităţii, figurând ca un „lieu de mémoire” al acelei identităţi austriece şi central-europene modelate de pluralitate. Carte recomandată de Adevărul, Observator Cultural, revista Orizont şi de blogul literaturcoaz.

Din cuprins: Opereta vieneză – simbol al vidului de valori? ; Opereta şi societatea burgheză; Opereta – o oglindă a societăţii şi a politicii vremii; Opereta vieneză şi ironia; Opereta vieneză şi modernitatea; Eterogenitatea regiunii central-europene; Pluralitate – cultură – istorie; Sistemul complex oglindit de operetă

Despre autori. Moritz Csáky (n. 3 aprilie 1936, Levoča, Cehoslovacia), este expert în istoria şi teoria culturii. Cărţi publicate: “Der Kulturkampf in Ungarn. Die kirchenpolitische Gesetzgebung der Jahre 1894/95″, Graz-Wien-Köln, 1967, “Von der Aufklärung zum Liberalismus. Studien zum Frühliberalismus in Ungarn [Veröffentlichung der Kommission für die Geschichte Österreichs 10]”, Wien, 1981, “Ideologie der Operette und Wiener Moderne. Ein kulturhistorischer Essay zur österreichischen Identität”, Wien-Köln-Weimar, 1996, 2. Aufl., 1998 “Das Gedächtnis der Städte. Kulturelle Verflechtungen – Wien und die urbanen Milieus in Zentraleuropa”, Wien-Köln-Weimar, 2010.

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale | Istorie socială
ISBN: 978-973-703-893-7
Nr. pagini: 294

Format: 14,7 x 20,5 cm.


Les sciences sociales et leurs publics. Engagement et distanciations

Autori (ed.): Mihai Dinu Gheorghiu, Paul Arnault
Anul apariției: 2013

Descriere. Volum în limba franceză. Actes du colloque: Iaşi, 22-23 septembre 2011. Ouvrage publié avec le concours de L’Agence Universitaire de la Francophonie
“Les travaux des chercheurs constituent souvent des sources d’autorité et de légitimité pour des politiques publiques : les chercheurs engagent leurs compétences et leur responsabilité, mais peuvent aussi entrer dans des rapports de contestation, de critique et de conflit avec les représentants du pouvoir, public ou privé. L’objectif du colloque, que nous avons organisé à l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iasi, avec la participation du Réseau International Acteurs Emergents de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme et du Comité de Recherche « Petites sociétés et production des savoirs » de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française, a été d’interroger ces rapports sous un angle particulier : celui des publics et des médiations qui constituent des frontières et des zones de contacts et d’échanges entre savoirset pouvoirs.” (Mihai Dinu Gheorghiu, Paul Arnault)

Din cuprins: 1. Les sciences sociales face aux reformes institutionnelles et aux nouveaux publics L’expertise et l’expert : la sociologie et ses défis contemporains, Mileva Gjurovska Le « rideau déchiré » : heuristique de l’engagement sociologique, Thomas Alam, Marion Gurruchaga, Julien O’Miel La réforme académique en Bulgarie et ses destinataires, Svetla Koleva Les modernisateurs et la psychologie sociale sous la IVe République: raisons d’être d’un « bon public », Paul Arnault .. Les défis des sciences sociales – le cas de la Macédoine, Lidija Hristova 2. Enseignement des sciences sociales et formes de domination Les enseignants de sciences économiques et sociales au lycée, entre « le savant et le politique », Julien Fretel, Igor Martinache . Le problème de la neutralité axiologique dans les études postcoloniales, Julien Rajaoson . Publics scolaires et histoire africaine en situation postcoloniale (pour une approche cosmopolitique), Anne Piriou Un engagement professionnel particulier. La transmission du savoir des sciences sociales dans le cadre de la formation continue, Lucette Labache Les savoirs en ingénierie et action sociales : formations et détournements linguistiques, Jean-François Gaspar Cadres d’ONGs : un anticonformisme encadré, Boubacar Niane . 3.Terrains de recherche : partenaires et publics des sciences sociales « Recherche en partenariat » et démocratisation du savoir, Jacques L. Boucher . Les études de folklore à l’épreuve du marché de la recherche : le cas roumain, Corina Iosif . Les représentations sociales de l’école afrocentrique dans les journaux torontois, Bolaji Laflamme-Lagoke et Lilian Negura L’autre de l’anthropologue : L’informateur comme co-auteur et premier public, Patrice Yengo .. Engagement et distanciation autour d’une question controversée : l’avortement, Eliane Perrin Chercheurs de terrain : leurs publics, les limites et les risques spécifiques de leur action, Adrian Netedu . 4. Politiques de l’engagement en sciences sociales Construire une science, construire une société : les défis de la sociologie en Chine, Aurore Merle La « Société civile » : un programme de modernité, un plan d’action et un outil critique, Zhang Lun Dissidences : une revue et un collectif spécialisés dans l’étude des extrêmes gauches, Yannick Beaulieu 5. Publics lettres et elites intellectuelles Petites sociétés, élite intellectuelle et « tradition vivante ». Contribution à une sociologie des petites sociétés, Jean-François Laniel . Mesurer la consommation culturelle dans la Roumanie postcommuniste, Dan Lungu Le féminisme français comme atout symbolique. Perspectives sur le champ de la critique littéraire en Suède (1980–2005), Alexander Ekelund

Despre autori. Mihai Dinu Gheorghiu este profesor universitar doctor la Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi şi membru asociat al Centre de Sociologie Européenne (EHESS/CNRS) si al Centre d’Etudes de l’Emploi (CNRS), Paris.
Paul Arnault este membru al Centre de sociologie européenne (CSE).

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale | Sociologie
ISBN: 978-973-703-947-7
Nr. pagini: 476

Format: 14,7 x 20,5 cm.


Fondurile structurale în Consorţiul Universitaria

Autor: Geta Mitrea
Anul apariției: 2013

Descriere. Cartea este actuală şi utilă pentru politicile de educaţie din România, în special pentru cele din spaţiul învăţământului superior, cu accent pe studiile doctorale. Se doreşte a fi cartea care conţine prima cercetare realizată pe beneficiarii de burse doctorale cu finanţare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane în cadrul Consorţiului Universitaria. Cartea conţine informaţii actuale şi de interes cu privire la impactul social care face referire la următoarele aspecte: iniţiative de parteneriat bidirecţional între universităţi şi IMM-uri, respectiv ONG-uri; efectele sociale pozitive ale universităţilor în dezvoltarea regională; efectele sociale negative (perverse) apărute odată cu implementarea proiectelor din fonduri structurale; avantajele burselor POSDRU; angajabilitatea doctoranzilor/doctorilor beneficiari de burse POSDRU.

Din cuprins: Prefaţă de Nicu Gavriluţă Listă de abrevieri Glosar de termeni INTRODUCERE CAPITOLUL I. CADRUL GENERAL AL LUCRĂRII. TEORII SOCIOLOGICE ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII Teorii sociologice privind dezvoltarea ca efect al integrării României în Uniunea Europeană Teoria diferenţierii structurale (Smelser) Teoria agenţilor de la baza dezvoltării (McClelland) Teoria dezvoltării regionale – teoria polilor de creştere (Perroux) Teoria imitaţiei şi coeziunea socială (Tarde) Educaţia în cadrul studiilor doctorale din România – abordare sociologică Rolul educaţiei în formarea caracterelor (Durkheim) Educaţia – socializarea şi rolurile instituţionale – (Berger şi Luckmann) Habitusul de clasă şi educaţia (Bourdieu) Metodologia cercetării Documentarea bibliografică Ancheta sociologică pe bază de chestionar Analiza secundară a datelor Observaţia participativă Studiul de caz Etica în demersul realizării cercetării sociologice CAPITOLUL II. FONDURILE STRUCTURALE – SUPORT PENTRU DEZVOLTAREA SOCIALĂ. ISTORIC, TIPOLOGII, PRINCIPII Scurt istoric al Uniunii Europene Fondurile structurale. Trecut şi prezent Începuturile fondurilor structurale Primii paşi spre descentralizarea FSE de la nivel european la nivel naţional FSE – identificarea de soluţii pentru procesul de îmbătrânire a populaţiei Strategia de la Lisabona – un pas spre diminuarea decalajelor FSE – reglementările adoptate la nevoile existente în prezent (2007-2013) Taxonomia fondurilor structurale Fondul Social European Fondul European de Dezvoltare Regională Fondul de Coeziune Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Fondul European pentru Pescuit Principiile fondurilor structurale Politica regională şi de coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020 CAPITOLUL III. FONDURILE STRUCTURALE LA NIVELUL ROMÂNIEI. IMPLICAŢII SOCIALE Adaptarea legislaţiei naţionale la normele europene Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Obiectivul general al POSDRU Obiectivele specifice ale POSDRU Tipuri de proiecte finanţate din POSDRU Axe prioritare şi domenii majore de intervenţie ale POSDRU Solicitanţi eligibili pentru proiectele finanţate din POSDRU Axe prioritare ale POSDRU în cadrul cărora sunt beneficiari eligibili universităţile Categorii de grupuri ţintă eligibile Rolul social al fondurilor structurale în învăţământul superior românesc Globalizarea şi învăţământul superior CAPITOLUL IV. CONSORŢIUL UNIVERSITARIA ŞI INFLUENŢE SOCIALE ALE FONDURILOR STRUCTURALE Consideraţii generale şi legislaţie Universităţile membre din Consorţiul Universitaria Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – „prima universitate din România” Universitatea din Bucureşti – „tradiţie şi modernitate în învăţământul superior” Academia de Studii Economice din Bucureşti – „o universitate antreprenorială” Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca – „o universitate multiculturală” Universitatea de Vest din Timişoara – „catalizator al dezvoltării societăţii” Universităţile din Consorţiul Universitaria în context mondial – consecinţe sociale Afilieri la organizaţii internaţionale Ranking-uri internaţionale Ranking-uri naţionale Reţeaua Universitaria şi parteneriatele existente în interiorul Consorţiului Stadiul proiectelor finanţate prin POSDRU în cadrul Consorţiului Universitaria Avantajele şi dezavantajele partenerilor şi beneficiarilor din proiecte europene Parteneriatele naţionale şi internaţionale în cadrul Consorţiului Universitaria Parteneriatele la nivelul regiunilor de dezvoltare şi a judeţelor implicate CAPITOLUL V. ATITUDINI SOCIALE ŞI MENTALITĂŢI PRIVIND ABSORBŢIA ŞI UTILIZAREA FONDURILOR STRUCTURALE Consideraţii generale despre atitudini şi mentalităţi Percepţii privind disparităţile sociale de dezvoltare din spaţiul autohton Preliminarii Perioada paşoptistă Perioada burgheziei Perioada neoiobăgiei Secolul al XX-lea Perioada interbelică Perioada comunistă Provocările secolului al XXI-lea Efectele sociale ale accesării fondurilor structurale Efectele sociale pozitive ale universităţilor în dezvoltarea socială şi regională Efectele sociale negative (perverse) Boomul absolvenţilor cu studii doctorale din România. Cauze şi percepţii sociale Studii de caz Studiul de caz nr. 1. Proiectul: Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior. Solicitant: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Studiul de caz nr. 2. Proiectul: DOCSOC – Excelenţă, inovaţie şi interdisciplinaritate în studiile doctorale şi postdoctorale în sociologie. Solicitant: Universitatea din Bucureşti Studiul de caz nr. 3. Proiectul: Dezvoltarea oportunităţilor oferite doctoranzilor pentru traiectorii flexibile în cariera de cercetare. Solicitant: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Studiul de caz nr. 4. Proiectul: Doctorat în economie la standardele Europei cunoaşterii (DoEsEc). Solicitant: Academia de Studii Economice din Bucureşti Studiul de caz nr. 5. Proiectul: Studiile doctorale – factor major de dezvoltare al cercetărilor socio-economice şi umaniste. Solicitant: Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca CAPITOLUL VI. CERCETARE SOCIOLOGICĂ PRIVIND IMAGINEA SOCIALĂ A PROIECTELOR DE BURSE DOCTORALE ÎN RÂNDUL DOCTORANZILOR/DOCTORILOR Profilul respondentului Oportunităţi de participare la evenimente ştiinţifice prin fonduri structurale Publicaţii ştiinţifice realizate cu sprijinul finanţării europene şi ierarhizarea universităţilor Oportunităţi de mobilităţi profesionale internaţionale prin fonduri structurale Motivaţia continuării studiilor doctorale Statutul bursierilor din fonduri structurale pe piaţa muncii Semnificaţia titlului de doctor pentru prima promoţie de bursieri POSDRU Dificultăţi întâmpinate în perioada derulării studiilor doctorale CAPITOLUL VII. ÎN LOC DE ÎNCHEIERE Soluţiile doctoranzilor din Consorţiul Universitaria cu privire la îmbunătăţirea activităţii doctorale Viitorul trinomului universităţii moderne – educaţie, cercetare, servicii pentru societate şi cultură Direcţii viitoare de cercetare Bibliografie

Despre autori. Geta Mitrea este doctor în sociologie cu tema de cercetare doctorală “Impactul social al fondurilor structurale în cadrul Consorţiului Universitaria”. Absolventă a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; susţine seminarii şi tutoriale ca profesor asociat în cadrul Departamentului de Sociologie şi Asistenţă Socială al aceleiaşi facultăţi. Specialist în scrierea, implementarea şi managementul proiectelor cu finanţare europeană, este certificat ca manager şi formator. Face parte din European Sociological Association, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România şi Societatea Sociologilor din România. A organizat şi participat la numeroase workshop-uri, conferinţe naţionale şi internaţionale, seminarii şi simpozioane ştiinţifice, precum Şcoala de vară în economie socială (2013), Conferinţa Naţională a Societăţii Sociologilor din România (2013), Şcoala de vară pe tematica non-discriminării şi managementului diversităţii (2011). Are mai multe articole publicate în reviste recunoscute în baze de date internaţionale şi ISI, dintre care menţionăm: The Social Role of European Funds on Children at Risk of School Dropout (2013); The Summer school in Social Economy (2013); EU funds absorbed by the universities from Consortium Universitaria from Romania. Comparative analysis (2012); The Absorbtion of Structural Funds by the Universities of Romania. Institutional Problems (2011); Structural funds in Romania: ethical dilemmas and development perspectives (2010).

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale | Educaţie
ISBN: 978-973-703-901-9
Nr. pagini: 290

Format: 14,7 x 20,5 cm.


Construcţia identităţii într-o societate totalitară. O cercetare sociologică asupra scriitorilor

Autor: Dan Lungu
Anul apariției: 2013

Descriere. Ediţia a 2-a. Miza principală a cărţii de faţă este descrierea modului în care indivizii îşi construiesc identitatea în contextul regimului totalitar românesc. A pune întrebarea cum îşi construieşte actorul social identitatea într-un regim totalitar înseamnă a ne interoga asupra raportului individ-societate în epoca respectivă sau asupra relaţiilor dintre individ şi puterea politică, asupra modului cum se defineşte statusul social sau asupra relaţiilor dintre poziţii şi dispoziţii

Din cuprins: Preliminarii 1. Cadrul conceptual şi teoretic 1.1. Habitus şi repertoare de scheme de acţiune 1.2. Teoria identităţii 1.3. Propagandă şi manipulare 2. Cadrul metodologic 3. Generalizare, validitate, fidelitate Partea I : Strategii identitare ale puterii I.1. Redefinirea mărcilor identităţii sociale şi restructurarea stocului de resurse identitare I.1.1. Naţionalizarea I.1.2. Industrializarea I.1.3. Cooperativizarea I.1.4. Omogenizarea societăţii I.2. Instituirea câmpurilor cu dublă instanţă I.3. Restructurarea, sovietizarea/ideologizarea învăţământului. Dirijarea stocului de cunoaştere savantă I.4. Schimbarea cadrelor experienţei cotidiene şi dirijarea stocului de cunoaştere comună. Redefinirea normalităţii I.5. Monopolizarea stocului de timp I.6. Controlul raportului cu viitorul I.7. Controlul şi dirijarea stocului de aspiraţii I.8. Ideologizarea limbii Partea a II-a : Strategii identitare ale actorilor sociali II.1. Strategii din proximitatea polului ontologic al identităţii II.1.1. Rezistenţa politică II.1.2. Rezistenţa în câmp profesional şi/sau literar II.1.3. Exilul interior II.1.3.1. Exil interior şi univers artistic II.1.3.2. Exil interior, exil intern, invizibilitate socială II.1.3.3. Exilul interior provocat politic II.1.4. Exilul „pe jumătate” II.1.4.1 „Minimul compromis” II.1.5. Manipularea şi/sau negocierea cenzurii II.1.5.1. Strategii având ca obiect textul II.1.5.2. Strategii având ca obiect redactorul/cenzorul II.2. Strategii intermediare II.2.1. Alternarea repertoarelor II.2.2. Manipularea egocentrică a repertoarelor II.3. Strategii în proximitatea polului pragmatic al identităţii II.3.1. Supralicitarea identităţii sociale II.3.1.1. Conformistul şi autenticul II.3.1.2. Negocierea resurselor identitare în anii ’50 (o zi din viaţa lui Camil Petrescu) II.3.1.3. Generaţii şi resurse II.3.2. Autocenzura În loc de concluzii, interpretări retrospective 1. Proiectul identitar al puterii ca rezervor de resurse identitare 2. Propaganda, manipularea şi reconfigurarea stocului de resurse identitare 3. Strategii ale partidului-stat în câmp literar 4. Strategii ale actorilor sociali (cazul scriitorilor)

Despre autori. Dan Lungu (n. 1969, Botoşani) este conferenţiar la Catedra de Sociologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Studii postdoctorale la Sorbona. Burse de cercetare în Franţa, Italia, Marea Britanie şi Belgia. Profesor invitat la Universitatea Lille 1, centrul de studii CLERSE, şi Université Cergy Pontoise. Volume publicate: “Povestirile vieţii. Teorie şi documente”, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (ediţia întâi, 2003; editia a doua, 2009); “Construcţia identităţii într-o societate totalitară. O cercetare sociologică asupra scriitorilor”, Editura Junimea, Iaşi, 2003; “Incursiuni în sociologia artelor”, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2004; “Evoluţia metodelor de cercetare în sociologia artelor”, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2006; “Tătăraşi – memoria unui cartier” (coautor, alături de Genţiana Baciu şi Matei Bejenaru), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007; “Tovarăşe de drum. Experienţa feminină în comunism” (coord., alături de Radu Pavel Gheo), Editura Polirom, Iaşi, 2008; “Str. Revoluţiei nr. 89″ (coord., alături de Lucian Dan Teodorovici), Editura Polirom, Iaşi, 2009.

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale | Sociologie
ISBN: 978-973-703-780-0
Nr. pagini: 282

Format: 14,7 x 20,5 cm.


La mobilité des élites. Reconversion et circulation internationale

Autor: Mihai Dinu Gheorghiu (ed.)
Anul apariției: 2012

Descriere. Volum în limba franceză.
La journée d’études du 31 janvier 2009 a eu comme objectif principal la réunion de plusieurs chercheurs ayant réalisé des enquêtessur les élites (élites du pouvoir, élites intellectuelles, élites économiques…) dans plusieurs pays autour de quelques questions communes. Chaque intervenant était invité à rappeler de manière succincte les principaux résultats de ses recherches sur les élites, les difficultés rencontrées, les «questions ouvertes» et à préciser le sens qu’il attachait à la mobilité des élites. […] Les intervenants dans le cadre de la journée d’études organisée le 31 janvier 2009 par le Réseau Acteurs Emergents à la Maison des Sciences de l’Homme, avec l’aide de l’Institut Culturel Roumain à Paris, sont des chercheurs connus pour leur longue expérience des travaux sur les élites, à la fois nationales et internationales, mais aussi des jeunes chercheurs ayant choisi ce domaine de recherche. Une table ronde, les réunissant, avait eu lieu en fin de journée. Nous avons complété les actes de cette journée d’études avec les contributions de Victor Karady, de Jean-Pierre Faguer et de Frédéric Moatty. (Mihai Dinu Gheorghiu)

Din cuprins: Mihai Dinu Gheorghiu: Recherches comparatives sur les élites 1. FORMATION, CIRCULATION ET RECONVERSION DES ELITES Victor Karady: Problèmes historiques des élites cultivées de l’Autre Europe; Monique de Saint Martin: Reconversions des élites : formes de reproduction ou formes de mobilité?; Anne-Catherine Wagner: La mobilité des cadres et la formation de nouvelles élites internationales; Leticia Canêdo, Afrânio Garcia Jr.: La circulation des élites et le marché mondial de la coopération scientifique: le cas du Brésil; Svetla Moussakova: Les migrations culturelles des élites bulgares; 2. ELITES, CLASSES SOCIALES ET CHAMP DU POUVOIR Marius Lazăr : Classe, mobilité et stratégies de conversion dans le champ intellectuel de Roumanie après 1989; Grazia Scarfo`Ghellab : Le titre scolaire assure-t-il un droit d’entrée dans le champ du pouvoir ? Le cas des ingénieurs au Maroc; Boubacar Niane : Des élites sociopolitiques et administratives sénégalaises : de l’ascension barrée à l’émergence des managers de l’informel; Lucette Labache : Les élites de La Réunion et la question de la préférence régionale; Mihai Dinu Gheorghiu, Frédéric Moatty : Les nouvelles élites des hôpitaux français; Jean-Pierre Faguer : Une précarité « classes moyennes ». Les autodidactes de l’informatique face à la mondialisation;

Despre autori. Mihai Dinu Gheorghiu este profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi membru asociat al Centre de Sociologie Europeenne (EHESS/CNRS) si al Centre d’Etudes de l’Emploi (CNRS), Paris.

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale | Sociologie
ISBN: 978-973-703-614-8
Nr. pagini: 294
Format: 14,7 x 20,5 cm.


Ghetoul

Autor: Louis Wirth
Anul apariției: 2012
Descriere. Traducere de Lăcrămioara Juverdeanu. Cuvânt înainte de Robert E. Park. Studiu introductiv de Mihai Dinu Gheorghiu
„Publicarea traducerii cărţii lui Louis Wirth pentru întâia oară în limba română îmbogăţeşte seria de „Texte fundamentale” a colecţiei Observatorul social cu una dintre lucrările de referinţă ale Şcolii de sociologie de la Chicago, figurând în bibliografiile esenţiale ale sociologiei şi ecologiei urbane, în cele ale studiilor asupra migraţiilor sau ale cercetărilor asupra evreilor. (…) Apărută întâia dată în 1928 în SUA, reeditată la aproape 30 de ani (1956), tradusă în franceză târziu (1980), a fost conspectată în multe lucrări cu caracter istoric şi apare la intersecţia mai multor teme de cercetare. (…) Din multele fire care pornesc de la această carte se poate ţese o întreagă istorie a ştiinţei sociale.” (Mihai Dinu Gheorghiu
„Acest studiu este o încercare de înţelegere a unor aspecte din viaţa culturală a unui grup cu o istorie îndelungată. Istoria evreilor din ultimul mileniu oferă prilejul de a studia modalităţile prin care cultura unui grup reacţionează la caracterul unui popor şi, invers, mutaţiile care apar într-o cultură ca urmare a experienţelor schimbătoare ale unui popor. În decursul acestei perioade, povestea evreilor este şi povestea ghetoului.” (Louis Wirth)

Din cuprins: Originea Ghetoului, Ghetoul devenit instituţie; Frankfurt pe Main. Un Ghetou reprezentativ, Tipologia evreiască, Mentalitatea evreiască, Disoluţia Ghetoului, Evreii din America, Originile comunităţii evreieşti din Chicago, Comunitatea evreiască şi Ghetoul, Ghetoul din Chicago, Ghetoul pe cale de dispariţie, Întoarcere în Ghetou, Semnificaţia sociologică a Ghetoului etc.

Despre autori. Louis Wirth (1897 –1952), sociolog american născut în Germania. Dupa absolvirea şcolii generale, a ajuns la 14 ani în SUA, dat de părinţi în grija unui unchi, stabilit în Omaha, Nebraska. Obţinînd o bursă la Universitatea din Chicago, i-a avut ca profesori pe W. I. Thomas, Robert Park, Ernest Burgess şi George Mead. Dupa obţinerea licenţei în 1919, lucrează o vreme în cadrul unei asociaţii caritative evreieşti din Chicago. Îşi susţine doctoratul în 1926 cu o teză de istorie socială a ghetoului evreiesc în Europa şi America, publicată în 1928, cu o prefaţă a conducătorului tezei, R.E. Park. În 1931, obţine un post de conferenţiar la universitatea din Chicago, ocupînd concomitent poziţiile de secretar şi trezorier al Asociaţiei Americane de Sociologie, ca şi pe acela de editor al American Journal of Sociology. A fost un militant pentru crearea condiţiilor unor schimburi libere de idei, atît în cadrul Universităţii din Chicago, cît şi în asociaţiile profesionale ale sociologilor, americană şi internatională, pe care le-a prezidat. A fost preşedinte al Society for Social Research, preşedinte al Asociaţiei Americane de Sociologie în 1947 şi al Asociaţiei Internaţionale de Sociologie în 1950 (cel dintîi al acestei asociaţii).

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale | Sociologie
ISBN: 978-973-703-700-8
Nr. pagini: 286
Format: 14,7 x 20,5 cm.


Oameni ai ideilor: perspectiva unui sociolog

Autor: Lewis Coser
Anul apariției: 2012
Descriere. Studiu introductiv, traducere şi note de Camelia Crăciun. Lucrare de mare interes pentru sociologia şi istoria socială a intelectualior, Oameni ai ideilor: perspectiva unui sociologeste unul din studiile importante de început în domeniu; o analiză istorică a categoriei intelectualilor pu¬blici, volumul se înscrie în mai larga preocupare a lui Coser pentru modul în care intelectualii au interacţionat cu politicul de-a lungul istoriei. Lewis A. Coser îşi conduce cititorii din cafenelele Londrei din sec. al XVIII-lea până în industriile de cultură în masă, în căutarea unei definiţii pentru „intelectual”. Descriind locurile în care intelectualii prosperă şi explorând natura şi contribuţiile diferitelor grupuri bine cunoscute, acesta aduce în discuţie diferitele roluri pe care intelectualii le joacă în societate şi de ce sunt aceştia importanţi. Cartea se compune dintr-o serie de eseuri scurte pe teme selective legate de reţelele instituţionale în care se găsesc intelectualii.

Din cuprins: Partea Intâi. CONTEXTE ALE VIEŢII INTELECTUALE Capitolul 1. Introducere Capitolul 2. Salonul rococo francez D’Holbach şi Helvétius Capitolul 3. Cafenelele din Londra secolului XVIII Capitolul 4. Societatea Regală şi ascensiunea ştiinţei moderne Capitolul 5. Profesiunea literară în Anglia secolului XVIII Extinderea publicului cititor Librari şi autori Bibliotecile de împrumut Comercializarea literaturii Capitolul 6. Comercializarea scrisului: patru cazuri din Anglia secolului XIX Walter Scott William M. Thackeray Charles Dickens George Eliot Capitolul 7. Revistele britanice din secolul al XIX -lea Capitolul 8. Cenzura Cenzura politică: Franţa pre-revoluţionară Cenzura morală: Epoca victoriană în America Capitolul 9. Secta politică: saint-simoniştii Capitolul 10. Boema literară: Anii de început ai Greenwich Village Capitolul 11. Mica revistă: The Masses şi The Little Review Partea a Doua. INTELECTUALII ŞI SEDIUL PUTERII Capitolul 12. Introducere Intelectuali la putere Croindu-şi drum din interior Legitimând puterea Criticii puterii Salvarea în străinătate Capitolul 13. Intelectuali la putere Intelectualii iacobini sau politica purităţii Bolşevicii: intelectualii ca revoluţionari de profesie Capitolul 14. Croind drum din interior Fabianiştii: ofiţeri de infor¬ma¬ţii fără armată Brain Trust curtează puterea Capitolul 15. Legitimarea puterea Napoleon şi ideologii Gomulka şi revizioniştii Capitolul 16. Criticii puterii Aboliţioniştii Dreyfusarzii Capitolul 17. Salvarea în străinătate Pasiunea pentru ordine: aventura amoroasă a filosofilor cu China şi Rusia Înfruntând valul viitorului în anii treizeci Partea a Treia. INTELECTUALUL ÎN AMERICA ZILELOR NOASTRE Capitolul 18. Introducere Tipuri intelectuale şi cadre instituţionale Capitolul 19. Cadrul general şi viitorul în faţa noastră: două perspective contrastante America în postura unei societăţi de masă birocra¬tizate: demodarea intelectu¬alului America în postura unei societăţi pluraliste: perspec¬tive optimiste pentru o cultură superioară Capitolul 20. Intelectualii independenţi Capitolul 21. Intelectualii universitari Universitatea astăzi Universitatea ca un cadru pentru intelectuali Presiunile carierei şi compartimentalizarea cunoaşterii Presiunile timpului Îndemânare versus cultivare Rolul de consultant al univer¬sitarilor Antreprenoriatul în cercetare Obstacole birocratice Perspective Capitolul 22. Intelectualii din mediul ştiinţific Rolul profesional al omului de ştiinţă Noul rol public al omului de ştiinţă Perspective pentru intelec¬tua¬lii din mediul ştiinţific Capitolul 23. Intelectuali la Washington Intelectualul ca funcţionar public Intelectualul ca birocrat ad-hoc Capitolul 24. Intelectualii în industriile culturii de masă Industria filmului Revistele săptămânale cu tiraj de masă Capitolul 25. Fundaţiile ca paznici ai vieţii intelectuale contemporane Capitolul 26. Rezumat Fragmentarea şi diversificarea Concentrare şi absorbţie Absorbţie, alienare sau preocupare detaşată?

Despre autori. Lewis Coser este unul din clasicii sociologiei mondiale. Născut în 1913 la Berlin într-o familie cu origini evreieşti din înalta societate, Lewis Coser este atras în tinereţe de socialism şi părăseşte Germania în 1933 datorită pericolului nazist, ajungând la Paris. În 1941, după o perioadă de insecuritate economică, dar şi de efervescenţă intelectuală în care studiază literatura comparată şi sociologia la Sorbona şi este activ în mişcarea socialistă, ajungând în cele din urmă în detenţie într-un lagăr din sudul Franţei, Coser fuge de ocupaţia germană, ajungând în cele din urmă în Statele Unite. După o perioadă de activitate jurnalistică pentru diferite publicaţii, inclusiv politice, precum Partisan Review, Politics, The Progressive şi The Nation, Coser obţine doctoratul în sociologie la Universitatea Columbia în 1954. În acelaşi an, alături de colegul şi prietenul său Irving Howe, Coser înfiinţează celebra revistă radicală Dissent ca o reacţie la intoleranţa regimului McCarthy din anii 1950. Chiar dacă a rămas până la sfârşit fidel opţiunilor sale socialiste, Coser nu a evitat să adreseze o critică acidă mişcărilor de stânga, inclusiv prin opera sa American Communist Party: A Critical History (1919-1957) (Partidul comunist american: o istorie critică). De-a lungul carierei sale universitare, Lewis Coser a predat la Universitatea Chicago, la Universitatea California şi la SUNY (State University of New York), fondând, în cele din urmă, departamentul de sociologie al Universităţii Brandeis. Publicând ca autor sau editor peste douăzeci de volume, Coser a fost curând recunoscut ca sociolog eminent şi a fost ales preşedinte al American Sociological Association în 1975, încetând din viaţă în 2003 în Cambridge, Massachusetts, Statele Unite72. Cea mai cunoscută contribuţie a sa este legată de analiza conflictului social, concentrându-se asupra funcţiilor acestuia în societate. Dezvoltare a lucrării sale de doctorat, volumul The Functions of Social Conflict (Funcţiile conflictului social), totodată şi prima carte a lui Lewis Coser, publicată în 1956, a devenit una din lucrările importante ale sociologiei postbelice şi l-a propulsat în a doua jumătate a anilor 1950 în centrul dezbaterilor sociologice unde s-a menţinut prin revizuiri periodice ale viziunii sale (Continuities in the Study of Social Conflict, 1967; Conflict and Consensus, 1984). Rămâne cunoscut specialiştilor prin intermediul contribuţiilor sale şi al impactului acestora în domenii variate pornind de la istoria intelectuală şi sociologia literară, ajungând la politologie şi la teoria politică, dar şi la relaţiile internaţionale.

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale | Sociologie
ISBN: 978-973-640-666-9
Nr. pagini: 474
Format: 14,7 x 20,5 cm.


Fascişti, comunişti şi ţărani. Sociologia mobilizărilor identitare româneşti (1921-1989)

Autor: Antoine Roger
Anul apariției: 2012
Descriere. Traducere de Camelia Runceanu.
În perioada interbelică, ca şi sub comunism, autorităţile române nu au încetat să glorifice „spiritul naţional” şi să înalţe valorile ţărăneşti. Aceste linii directoare comune sunt, în general, puse pe seama unui antagonism între populaţia majoritară şi grupurile minoritare. Cartea se înscrie împotriva acestei tip de lectură. Pentru a arunca o lumină nouă asupra crizelor de identitate române, este dezvoltată o grilă de lectură teoretică, care combină două variabile: dependenţa economică a României la nivel internaţional, rapoartele stabilite pe plan intern între lideri şi ţărănime).
“După prăbuşirea blocului comunist, istoricii au reînviat dezbaterea privind compararea celor două regimuri totalitare care au marcat în mod profund secolul XX. Atenţia s-a concentrat asupra celor două focare de propagare: Uniunea Sovietică şi Germania nazistă. Problema era de a şti dacă între Gulag şi Holocaust era o relaţie dialectică sau dacă erau fiecare produsul unei logici particulare.
Putem deplasa unghiul analizei luînd în considerare o ţară care a cunoscut în mod succesiv două experienţe totalitare: după ce a adăpostit o mişcare fascistă în perioada interbelică, România a fost inclusă în blocul sovietic şi s-a transformat în republică socialistă. Pentru a putea evidenţia cîteva trăsături comune celor două perioade, e necesar ca reflecţia să fie focalizată asupra acestor două registre precise: referinţele la identitatea naţională şi locul ocupat de ţărănime în cadrul discursurilor oficiale. În perioada interbelică, dar şi sub regimul comunist, conducătorii români au cîntat măreţia naţiunii; ei nu au încetat să glorifice figura ţăranului român. Cele două orientări au fost combinate, pînă într-atît încît să se prezinte drept aversul şi reversul aceleiaşi medalii.” Antoine Roger

Din cuprins: Introducere. Combinarea problemei naţionale cu problema ţărănească / Capitolul I – Schema teoretică : o combinare structurată / 1. Principiile combinării / A. Economia agrară : un principiu de conexiune / B. Economia industrială : un principiu de articulare / 2. Riscurile combinării / A. Trei formule de emancipare concurente / B. Soluţia combinatorie / Capitolul II – Repere istorice : un rezervor de combinări / 1. Moldo-Valahia : o logică a insurecţiei / 2. Transilvania : o logică a mistificării Partea I. Mobilizări identitare în România Mare (1921-1948) / Capitolul I – Componentele dinamicii naţionaliste / 1. Forţele politice favorabile unei reamenajari a structurilor sociale / A. Formule de emancipare antagonice: Partidul Naţional Liberal/mişcarea poporanistă / B. Formula de emancipare sintetică : Partidul Naţional Ţărănesc / 2. Forţe politice favorabile unei remodelări a structurilor sociale / A. Soluţia combinatorie : mişcarea carlistă / B. Derivarea mişcarea legionară / Capitolul II – Funcţionarea dinamicii naţionaliste / 1. 1922 –1938. Măreţia şi decăderea partidelor tradiţionale / A. 1922-1930. Eşecul rapid al formulelor de emancipare naţională 1. 1922-1928. Implementarea formulei de emancipare omotetică / 2. 1928-1931. Implementarea formulei de emancipare sintetică / B. 1931-1937. Aparitia întârziată a opţiunilor substitutive / 1. 1931-1934. Confuzie : naţional-liberalii şi naţional-ţărăniştii în (pozitie de) aşteptare / 2. 1934- 1938. Decantare : mişcarea carlistă şi mişcarea legionară în situaţie de concurenţă / 3. 1938-1948. Măreţia şi decăderea soluţiei combinatorii / A. 1938-1944. Influenta centrului german : soluţia combinatorie ca suport al sistemului de dependenţă instituţionalizat 1. 1938-1940. Dictatura regală : o orientare inadecvată a modelului alveolar 2. 1940-1944. Regimul Antonescu : deriva asumată a soluţiei combinatorii B. 1944-1948. Instaurarea progresivă a modelului sovietic : soluţia combinatorie a noului sistem de dependenţă / Partea a II-a. Mobilizari identitare în România comunista (1948-1989) / Capitolul I – 1952-1981. În căutarea unor soluţii multilaterale / 1. 1952-1971. Formule de emancipare antagonice / A. 1952-1963. Formula de emancipare omotetică / 1. Rezistenţe externe / 2. Rezistenţe interne / B. 1963-1971. Punerea în aplicare a formulei de emancipare antitetică / 1. Rezistente externe / 2. Rezistente interne / 3. 1971-1981. Formula de emancipare sintetica / A. Rezistente externe / B. Rezistente interne / 1. Nesupunerea taranilor / 2. Opozitii politice / Capitolul II – 1981-1989. În căutarea unor solutii unilaterale / 1. 1981-1984. Soluţia combinatorie în regim simplu / A. Rezistenţe externe / B. Rezistenţe interne / 1. Nesupunerea ţăranilor / 2. Opoziţii politice / 3. 1984-1989. Soluţia combinatorie supraîncălzită / A. Rezistenţe externe / B. Rezistenţe interne / 1. Nesupunerea ţăranilor / 2. Opoziţii politice / Concluzie / Bibliografie / Hărţi /

Despre autori. Antoine Roger este conferenţiar în ştiinţe politice la Institut d’Etudes Politiques din Bordeaux. Membru al Institut universitaire de France şi director al Centre Émile Durkheim. Cercetarile sale sunt orientate asupra teoriilor nationalismului si asupra comportamentelor politice in Europa centrala si de est.

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale | Sociologie
ISBN: 978-973-703-784-8
Nr. pagini: 450
Format: 14,7 x 20,5 cm.


Despre câmpul politic

Autor: Pierre Bourdieu
Anul apariției: 2012
Descriere. Traducere de Camelia Runceanu. Prelegerea rostită la Universitatea din Lyon, în februarie 1999, constituie cea mai mare parte a acestei lucrări; Pierre Bourdieu răspunde întrebărilor în primul rând ca un sociolog. Autorul elaborează în Propos sur le champ politique noul concept de „domeniu politic” care poate fi definit prin structura sa internă şi echilibrul de putere pe care îl implică natura sa (lupta din timpul alegerilor şi pentru putere, de exemplu). Este prezentat un rezumat al principalelor caracteristici ale acestui domeniu şi sunt evidenţiate punctele critice posibile.

Din cuprins: Introducere (Philippe Fritsch), Probleme de politică, Reprezentarea politică, Munca politică, Câmpul politic, Întrebări despre câmpul politic (Interviu – realizat de Philippe Fritsch), Conferinţa lui Pierre Bourdieu: „Câmpul politic” Forme de acţiune politică şi moduri de existenţă ale grupurilor, Notă despre antinomia protestului colectiv, Spaţiu social şi câmp politic, Monopolizarea politicii şi revoluţiile simbolice

Despre autori. Pierre Bourdieu (1930-2002) a fost un mare sociolog francez, unul dintre actorii principali ai scenei intelectuale franceze. Gândirea sa a exercitat o influență considerabilă asupra științelor umane și sociale, în special în sociologia franceză din a doua jumătate a secolului XX.

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale | Sociologie
ISBN: 978-973-703-729-9
Nr. pagini: 160
Format: 14,7 x 20,5 cm.


Apariţia scriitorului în cultura română

Autor: Leon Volovici
Anul apariției: 2012
Descriere. Ediţia a treia revizuită. “M-am ocupat cu deosebire de generaţia paşoptistă, cea care a întemeiat mitul romantic al poetului şi, în planul vieţii literare, a creat premisele apariţiei profesiunii de scriitor, cu toate greutăţile şi vicisitudinile ei. E o îmbinare de viziune romantică a poetului cu o „defrişare” a terenului realităţii imediate în care se desfăşura, tot mai intens, dar tot mai …prozaic, viaţa literară marcată de precaritatea unei „profesiuni” cu mare prestigiu simbolic, dar nedublat de un statut social pe măsura prestigiului. Discrepanţa se va adînci în deceniile următoare. Scriitorul, devenit de nevoie gazetar sau „amploaiat”, va lua locul poetului romantic, călăuză a naţiunii” (Leon Volovici)

Din cuprins: Laicizare şi modernizare, Cartea şi cititorul, Cărturarul, Semne de înnoire, Un mare precursor: Miron Costin, Pătrunderea termenilor pentru conceptul de poet, Poeţii ceasurilor de zăbavă Autori de „stihuri politiceşti“, Înnoiri. I. Cantacuzino şi I. Budai-Deleanu, Condiţia poetului. Încercări de definire, Mitul poetului la I. Heliade-Rădulescu, Circulaţia unei teme poetice, Mesianism şi predestinare, Poetul meşteşugar, Scriitorul pedagog etc.

Despre autori. Leon Volovici (1938 – 2011) a fost un mare istoric al ideilor şi un sociolog al literaturii, originar din România. S-a stabilit în Israel în 1984. A publicat studii (în română, ebraică, engleză şi franceză) privitoare la istoria vieții intelectuale evreieşti din România, evoluția antisemitismului din România şi în țările est-europene, interferențe culturale şi literare româno-evreieşti, eseuri despre scriitori români.
Este autorul volumelor Apariţia scriitorului în cultura română (Junimea, 1976; ediţie revăzută Curtea Veche 2005); Ideologia naţionalistă şi „problema evreiască”, Humanitas 1995; prima ediţie în engleză Oxford, Pergamon, 1991 – premiul Arcadia; Întîlniri la Ierusalim, în colaborare cu C. Safirman (Fundaţia Culturală Română, 2001); Noi întâlniri la Ierusalim, în colaborare cu C. Safirman (Institutul Cultural Român, 2007); De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi, Ideea Europeană, 2007.
A editat volumele Mihail Sebastian – Jurnal 1935- 1944 Prefaţă şi note (text îngrijit de Gabriela Omăt), Humanitas 1996, Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru cea mai bună ediţie a anului, Premiul Arcadia; ediţia ebraică Nimrod, Tel Aviv 2003; Arnold Schwefelberg, Amintirile unui intelectual evreu din România. Ediţie, prefaţă şi note (Hasefer 2000); B. Fundoianu – Iudaism şi elenism Ediţie îngrijită cu Remus Zăstroiu (Hasefer 1999); Mircea Saucan, Colivia caută pasărea, ediţie şi prefaţă, Institutul Cultural Român, 2008; Eugen Relgis, Eseuri despre iudaism, Hasefer, Bucureşti, 2011 (împreună cu Camelia Crăciun).

Domeniu: Litere | Istoria literaturii
ISBN: 978-973-640-679-9
Nr. pagini: 156
Format: 14,7 x 20,5 cm.


Societatea de curte. Sociologia monarhiei şi a aristocraţiei de curte

Autor: Norbert Elias
Anul apariției: 2012
Descriere. Traducere din limba germană de Hans Neumann. În “Societatea de curte”, Elias descrie mecanismul regalităţii în contextul trecerii de la societatea feudală la cea industrială. Regii erau detronaţi sau ucişi, descendenţele îndepărtate, dar structurile se păstrau. Ne este prezentată o imagine originală şi cuprinzătoare a puterii centrale din Franţa sec. XVII-XVIII. Norbert Elias pune accent pe relaţiile dintre putere, atitudine, emoţie şi cunoaştere de-a lungul timpului. Autorul descrie ceea ce numim „figurational sociology”; indivizii pot fi înţeleşi doar analizând relaţiile de interdependenţă dintre aceştia, ca parte a reţelelor de relaţii sociale-pe care Elias le numeşte „figurations”. Pentru Elias, ceea ce noi numim „societate” constă în întrepătrunderea structurată a diverselor activităţi ale diverselor persoane urmându-şi propriile ţeluri, ce rezultă în forme sociale, forme de cultură şi identitate de grup, exceptând acele forme sociale planificate de un anume individ sau grup.
Societatea de curte este una dintre operele majore ale lui Norbert Elias. Funcţia istoricǎ a acestui tip de societate este una dublǎ : întemeiazǎ şi afirmǎ o distincţie, îl separǎ pe curtean de vulg ; în acelaşi timp, curtea conservǎ şi transmite un stil de viaţǎ, care este adoptat de alte medii sociale. Societatea de curte constituie astfel un dispozitiv central în procesul de modificare a sensibilitǎţilor şi comportamentelor în secolele XVII şi XVIII. Asemenea unui laborator, aici erau experimentate controlul de sine şi observarea celuilalt, stǎpânirea emoţiilor, reglarea economiei pulsionale, definirea exigentǎ a pudorii. Societatea de curte, prin constrângerile şi regulile ei, dǎ naştere unei noi structuri a afectivitǎţii individuale, unui nou habitus psihic.” (R. Chartier)
Cartea a fost recomandată de Dan Lungu în ancheta Ce să citim în 2012 de pe pagina web a cotidianului Adevărul.
Carte recomandată de revista Observator cultural.

Din cuprins: Sociologia şi ştiinţa istoriei, Structuri locative ca indicator al structurilor sociale, Particularitatea interdependenţelor aristocratice, Etichetă şi ceremonial: comportamentul şi mentalitatea umană ca funcţii ale structurilor de putere din societate, Legăturile monarhului prin etichetă şi oportunităţi de distincţie socială, Geneza şi evoluţia aristocraţiei franceze de curte ca funcţii ale structurilor de putere la nivelul întregii societăţi, Sociogeneza romantismului aristocratic în procesul curtenizării, Sociogeneza Revoluţiei Franceze etc.

Despre autori. Norbert Elias (1897-1990) se numără printre marii sociologi ai secolului XX. Născut în Germania, Elias a obţinut un doctorat în filosofie şi apoi a revenit la sociologie, lucrand cu fratele mai mic al lui Max Weber, Alfred Weber, şi cu Karl Mannheim. Mai târziu el a fugit de regimul nazist în 1935 şi s-a stabilit in Marea Britanie.

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale | Sociologie
ISBN: 978-973-640-652-2
Nr. pagini: 396
Format: 14,7 x 20,5 cm.


Dezvoltare comunitară şi incluziune socială în perspectivă socioeconomică

Autori: Mihai Dinu Gheorghiu, Daniela Gîfu (editori)
Anul apariției: 2011
Descriere. “„Dezvoltare”, „incluziune” sunt două cuvinte cu o istorie bogată. Un altul, vechi şi de actualitate, este „criza”, impus de conjunctura în care s-a desfăşurat conferinţa. Dezvoltare comunitară şi incluziune socială în perspectiva socioeconomică este desigur o figură de compromis între diferitele nume posibile în jurul cărora puteau fi reunite aceste cercetări. Semnificaţia lor subînţelege existenţa unor cupluri antinomice: „dezvoltarea” evocă inevitabil „subdezvoltarea” (eventual „stagnarea”), „incluziunea” trimite la „excludere”, „comunitatea” nu poate fi înţeleasă decât prin asociere şi diferenţiere specifică faţă de „societate”, iar „socioeconomicul”, parţial distinct de „psihosocial”, evocă determinantele conjuncturale ale crizei actuale. Majoritatea comunicărilor s-au înscris de altfel în spaţiul marcat de această distincţie dintre „socioeconomic” şi „psihosocial”.” (Mihai Dinu Gheorghiu)

Din cuprins: Prefaţă de Mihai Dinu Gheorghiu Politici de incluziune socială în România în context european, Reconversie profesională şi incluziune socială în condiţiile crizei economice, Aspecte psihosociale ale manifestărilor depresiv-anxioase în contextul debutului crizei economice în România, Incluziunea socială a romilor din România în cadrul Uniunii Europene, Incluziunea socială a copiilor – victime ale traficului de fiinţe umane. Realităţi şi perspective; Discriminarea în muncă, formă de vulnerabilizare în societatea românească contemporană, Transnaţionalism intracomunitar, renaţionalizare, excluzionism etnonaţional, Delegarea funcţiilor educative ale familiei în cadrul programelor „after school”, Impactul discriminării asupra reintegrării sociale a foştilor condamnaţi, O analiză de impact a supervizării în serviciile sociale din mediul rural, Incluziunea copiilor cu cerinţe educative speciale – şcoală de masă sau şcoală specială?, Incluziunea socială a adulţilor cu dizabilităţi mentale în România, Dependenţă şi codependenţă în jocurile de noroc. Implicaţii psihosociale asupra familiei, Implicaţii etice în studiul parentalităţii timpurii, Discursul electoral – formă de influenţare psihosocială, Discursul mass-media şi discursul politic. Cazul copilului P. Consideraţii etice, Izolarea socială prin televiziune, Comunitatea online: alternative la discursul public pe forumurile unor publicaţii româneşti etc.

Despre autori. Mihai Dinu Gheorghiu este profesor la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi şi membru asociat al Centre de Sociologie Europeenne (EHESS/CNRS) si al Centre d’Etudes de l’Emploi (CNRS), Paris.

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale | Sociologie
ISBN: 978-973-640-662-1
Nr. pagini: 344
Format: 14,7 x 20,5 cm.


Povestirile vieţii. Teorie şi documente. Ediţia a 2-a

Autor: Dan Lungu
Anul apariției: 2010
Descriere. Cercetarea are drept scop descrierea/surprinderea diferitelor aspecte ale vieţii cotidiene în mediul muncitoresc din ultimele două decade ale perioadei comuniste, utilizând “istorii ale vieţii” relatate de subiecţi direct implicaţi în procesul de producţie. Analiza cantitativă a materialului cules se concentrează pe strategiile identitare ale muncitorilor, relaţiile de muncă, raportul tradiţie/ modernitate în organizarea muncii, raportul familie/ întreprindere etc.

Din cuprins: Istorie reală – istorie trăită – istorie povestită, “iluzie biografică” – “ideologie biografică”, Autobiografie directă şi indirectă, Autonomia metodei biografice. Proiectul maximal al lui Ferrarotti, Metoda biografică. Critici metodologice, funcţii (Jean Peneff), Funcţiile metodei biografice, O tentativă de simplificare conceptuală (Jean-Louis le Grand, Gaston Pineau), Viaţa de zi cu zi în întreprinderea socialistă. Documente etc.

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale | Sociologie
ISBN: 978-973-703-508-0
Nr. pagini: 254
Format: 14,7 x 20,5 cm.


Parcours d’une sociologue, Figures d’un engagement. Hommage à Monique de Saint Martin

Autori: Mihai Dinu Gheorghiu, Pascale Gruson, Daniella Rocha, ed.
Anul apariției: 2009
Descriere. Această culegere se vrea o restituire a prieteniei şi cunoştinţelor împărtăşite de autori cu Monique de Saint Martin. Conştienţi de rolul pe care ea nu a încetat să-l joace prin prezenţa sa, prin lucrările sale, prin disponibilitatea sa, avem bucuria de a prezenta texte care pun în lumină bogăţia operei şi aura personalităţii sale.

Din cuprins: L’école de la France: ou la genèse d’une radicale subversion, La reconversion de la noblesse et la sociologie française des anciennes élites. Vues de Russie, Un compte rendu de l’ouvrage de Monique de Saint Martin – L’espace de la noblesse etc.

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale | Sociologie
ISBN: 978-973-703-515-8
Nr. pagini: 380
Format: 14,7 x 20,5 cm.