Despre revista Psihologia Socială

Revista noastră de psihologie socială rămâne deschisă tuturor cercetătorilor din domeniu, precum și celor din domeniile învecinate. Ea se adresează nu numai comunității științifice de psihologie socială, ci și publicului cultivat. Temele de interes pentru comitetul editorial sunt: Analiză instituțională; Antropologie socială; Cogniție socială; Comunicare socială; Dinamica grupului; Influență socială; Istoria psihologiei sociale; Personalitate socială; Psihologia maselor; Psihologia mediului; Psihologia organizațională; Psihologia socială aplicată; Relații între grupuri; Reprezentări sociale; Schimbare de atitudine; Tehnici de cercetare.

FONDATOR Adrian NECULAU
Director onorific Serge MOSCOVICI École des hautes études en sciences sociales Paris
Redactor-șef Mihai Dinu GHEORGHIU Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
CONSILIUL ȘTIINȚIFIC Ștefan BONCU Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Septimiu CHELCEA Universitatea din București
Mihai CURELARU Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Willem DOISE Universitatea din Geneva
Ewa DROZDA- SENKOWSKA Universitatea Paris-V, Sorbona
Andreea ERNST-VINTILĂ Universite de Reims Champagne-Ardenne
Christian GUIMELLI Universitatea Aix-en-Provence
Corneliu HAVÂRNEANU Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Luminița IACOB Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Dorin NASTAS Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Juan Antonio PÉREZ Universitatea din Valencia
Annamaria de ROSA Universitatea „La Sapienza”, Roma
André SIROTA, Universitatea Paris-X, Nanterre
Pierre DE VISSCHER, Universitatea din Liège

Revista Psihologia Socială este indexată momentan în trei baze de date internațională: CEEOL, Ebsco și ProQuest.

Ghid de redactare pentru autori

Our journal publishes empirical and theoretical studies on social psychology and connected thematic areas, as well as book reviews.
• articles can be written in Romanian, English or French;
• each article must include the Romanian, English and French versions of title, abstract and key words. The abstract corresponding to the language of the article must be posted at the beginning and the remaining two at the end of the text (before Refrence List);
• the abstract must contain a maximum of 250 words, followed by 3-5 keywords;
• the article must not be longer than 20 pages (including abstracts, references and appendix);
• the article must have the following format: A4, Times New Roman, font 12, spacing 1.5, alignment Justify. Title: centered, font 12, Bold. Abstract, key-words and footnotes: font 10, regular characters;
• authors’ names and surnames: font 12, regular, right alignment. The first footnote(s) must contain authors’ institutional affiliations and e-mail addresses;
• each empirical paper must contain the following sections: theoretical grounding, objectives, methodology (participants, design, measures, procedure), results, discussion, final conclusions;
• tables or figures: font 10. Each table or figure must have a caption specifying its content (font 10). In-text references to tables or figures must be written in parentheses: (see Table/Figure 1);
• in-text reference citations, quotations and the final reference list must be written according to the APA style. For details, click here.
• for book reviews there must be mentioned: book author’s name and surname, year of publication, title (Italic), publishing house, number of pages. The reviewer’s name is written at the end of the text.

Preluat de pe adresa: http://www.psih.uaic.ro/~revpsihsoc/category/criterii-de-redactare/